Hope Valley Farm School is a private run primary school that depend on donations to keep running. The school has about 120 children from around Eston area. The founders son, Lindokuhle is teaching at this school, while studying part time to become a professional teacher.

Even the smallest help has great value!

Regardless of how you help; donation, sponsoring a child or a family, fundraising, voluntary work, build a house, pay for a school uniform, join in on our trips or create your own activity for the purpose of helping or funding Children of Zululand - THANK YOU!

Donate now

We appreciate all donations.
Money donations --> Donate now.

New or second-hand clothes, baby knit-work, toys, etc can be sent to Children of Zululand, Postboks 77, N-5731 Ulvik, Norway.

Thank you for your support!

Take action

Do you have an idea of how to raise money for our goals? Take action and sign up to make your idea real.

If you want to debate an idea with us, please contact us!

Become a partner

We always welcome partners in our mission to make a difference for children and disabled in Zululand. Sign up today!

Follow us!

Be sure to follow us on:

Selv de minste bidrag er til stor hjelp!

Uansett hvordan du bidrar; donasjon, blir fadder for et barn eller en familie, samler inn penger, frivillig arbeid, støtter bygging av et hus, sponser en skoleuniform eller noe annet vi kan gi et barn eller en familie, blir med oss på en av våre turer eller skaper din egen aktivitet med formål å hjelpe eller skaffe midler til Children of Zululand - TAKK!

Doner nå!

Vi verdsetter alle donasjoner.
Pengegave? Gi din gave nå!

Nye eller brukte klær, strikka klær for baby, leker, etc kan du sende til:
Children of Zululand, Postboks 77, N-5731 Ulvik, Norge

Takk for din støtte!

Engasjer deg!

Har du en idè om hvordan du kan skaffe midler til et av våre mål? Engasjer deg ved å registrere deg som medlem og realiser idèen din.

Dersom du ønsker å lufte en idè med oss, vennligst kontakt oss!

Bli en partner!

Vi ønsker alltid velkommen nye partnere, som vil bidra til vårt mål om å skape en forskjell for barn og funksjonshemmede i Zululand. Registrer deg i dag!

Følg oss!

Pass på å følge oss på:

Even the smallest help has great value!

Regardless of how you help; donation, sponsoring a child or a family, fundraising, voluntary work, build a house, pay for a school uniform, join in on our trips or create your own activity for the purpose of helping or funding Children of Zululand - THANK YOU!

Donate now

We appreciate all donations.
Money donations --> Donate now.

New or second-hand clothes, baby knit-work, toys, etc can be sent to Children of Zululand, Postboks 77, N-5731 Ulvik, Norway.

Thank you for your support!

Take action

Do you have an idea of how to raise money for our goals? Take action and sign up to make your idea real.

If you want to debate an idea with us, please contact us!

Become a partner

We always welcome partners in our mission to make a difference for children and disabled in Zululand. Sign up today!

Follow us!

Be sure to follow us on: