Khula Sizwe er egentlig et gammelt barnehjem, som vi har blitt invitert til å ta over og drifte, sammen med lokale ressurser and mange dedikerte enkeltpersoner, som virkelig ønsker å se at vi lykkes med dette prosjektet. Vårt barnehjem har noen bygninger allerede, som er i ganske ok stand, men som likevel trenger en del oppgradering og reparasjoner. To av bygningene mangler tak, vannforsyningen må rehabiliteres, bad/wc og kjøkken må installeres nytt. Det trengs et nytt administrasjonsbygg og nytt barnehagebygg. Vi må anskaffe alt som trengs av inventar og utstyr, helt fra grunnen av. Utendørs er det rikelig med plass, men det mangler aktivitets- og lekeapparater, samt andre installasjoner. Dette er et veldig stort prosjekt og det vil koste noen millioner NOK å realisere det, men vi har sterk tro på at vi vil lykkes med det. Ved å gjøre en investering sammen med oss, vil du eller ditt firma bli en del av dette barnehjemmets historie og dette vil selvsagt bli offentlig annonsert. Vi har innleder samarbeid med den norske ambassaden i Pretoria, som har lovet at de vil stille på en offisiell åpning av dette prosjektet, når vi er klar for det. Dette er viktig for oss. Lokale myndigheter vil selvsagt også være med på laget. Behovet for midler stopper selvsagt ikke ved at vi får bygningene ferdig, det kreves også betydelig med midler til å drifte dette prosjektet året rundt.

Even the smallest help has great value!

Regardless of how you help; donation, sponsoring a child or a family, fundraising, voluntary work, build a house, pay for a school uniform, join in on our trips or create your own activity for the purpose of helping or funding Children of Zululand - THANK YOU!

Donate now

We appreciate all donations.
Money donations --> Donate now.

New or second-hand clothes, baby knit-work, toys, etc can be sent to Children of Zululand, Postboks 77, N-5731 Ulvik, Norway.

Thank you for your support!

Take action

Do you have an idea of how to raise money for our goals? Take action and sign up to make your idea real.

If you want to debate an idea with us, please contact us!

Become a partner

We always welcome partners in our mission to make a difference for children and disabled in Zululand. Sign up today!

Follow us!

Be sure to follow us on:

Selv de minste bidrag er til stor hjelp!

Uansett hvordan du bidrar; donasjon, blir fadder for et barn eller en familie, samler inn penger, frivillig arbeid, støtter bygging av et hus, sponser en skoleuniform eller noe annet vi kan gi et barn eller en familie, blir med oss på en av våre turer eller skaper din egen aktivitet med formål å hjelpe eller skaffe midler til Children of Zululand - TAKK!

Doner nå!

Vi verdsetter alle donasjoner.
Pengegave? Gi din gave nå!

Nye eller brukte klær, strikka klær for baby, leker, etc kan du sende til:
Children of Zululand, Postboks 77, N-5731 Ulvik, Norge

Takk for din støtte!

Engasjer deg!

Har du en idè om hvordan du kan skaffe midler til et av våre mål? Engasjer deg ved å registrere deg som medlem og realiser idèen din.

Dersom du ønsker å lufte en idè med oss, vennligst kontakt oss!

Bli en partner!

Vi ønsker alltid velkommen nye partnere, som vil bidra til vårt mål om å skape en forskjell for barn og funksjonshemmede i Zululand. Registrer deg i dag!

Følg oss!

Pass på å følge oss på:

Even the smallest help has great value!

Regardless of how you help; donation, sponsoring a child or a family, fundraising, voluntary work, build a house, pay for a school uniform, join in on our trips or create your own activity for the purpose of helping or funding Children of Zululand - THANK YOU!

Donate now

We appreciate all donations.
Money donations --> Donate now.

New or second-hand clothes, baby knit-work, toys, etc can be sent to Children of Zululand, Postboks 77, N-5731 Ulvik, Norway.

Thank you for your support!

Take action

Do you have an idea of how to raise money for our goals? Take action and sign up to make your idea real.

If you want to debate an idea with us, please contact us!

Become a partner

We always welcome partners in our mission to make a difference for children and disabled in Zululand. Sign up today!

Follow us!

Be sure to follow us on: